štvrtok 27. február 2020

Pustite sa do toho

 


Udržateľnosť v EÚ
zodpovedná budúcnosť?Naše návrhy pre trvalú udržateľnosť:

 

# Určiť za prioritu financovanie výskumu na dospelých kmeňových bunkách v rámci Európskeho programu pre výskum a inovácie Horizont 2020 a vylúčiť z neho súčasnú právnu možnosť financovania výskumu používajúceho ľudské embryonálne kmeňové bunky. Čítať ďalej

 

# Zrevidovať rámec EÚ pre klímu a energetiku 2030 a znížiť emisie CO2 najmenej o 55% v porovnaní s rokom 1990 , a stanoviť vyšší záväzný cieľ v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030. Čítať ďalej

 

# Vytvoriť jednoduchší a transparentnejší systém priamych platieb poľnohospodárom a naviazať ich na socio-ekonomické a ekologické kritériá. Čítať ďalej

 

# Urýchliť reformu systému obchodovania s emisiami, ktorá povedie k zníženiu prebytku emisných povolení (tzv. „backloading“). Čítať ďalej 

Diskutujte s europoslancami

#EUclimate:

 

 

Ktoré parlamentné výbory sú zodpovedné za politiku trvalej udržateľnosti?

  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI)

Tento parlamentný výbor je hlavne zodpovedný za spoločnú poľnohospodársku politiku, veterinárne a fytosanitárne záležitosti, zvyšovanie kvality poľnoshopodárksych výrobkov ako i lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka.

 

Predseda: Czeslaw Adam Siekierski 

Agenda: Ďalšie zasadanie výboru              Čítať ďalej


  • Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

Tento parlamentný výbor je hlavne zodpovedný za opatrenia na ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj ako i osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva a bezpečnosti potravín.

 

Predseda: Adina-Ioanna Valean

Agenda: Ďalšie zasadanie výboru              Čítať ďalej

 


  • Priemysel, výskum a energetika (ITRE)

Tento parlamentný výbor je hlavne zodpovedný za priemyselnú politiku Únie, výskum, inováciu a aplikáciu nových technológií ako i bezpečnosti dodávok energie a presadzovania energetickej efektívnosti.

 

Predseda: Jerzy Buzek

Agenda: Ďalšie zasadanie výboru   Čítať ďalej

 

 

Infografika

 Fakty o energetickej závislosti v EÚ

 

 

 

Pozrite si video

 o programe Horizont 2020

 

 


STIAHNITE si naše návrhy pre pracovný program novej Európskej komisie
http://www.theeuropeexperience.eu/