štvrtok 21. október 2021

Informujte sa

 


Udržateľnosť v EÚ
zodpovedná budúcnosť?- Fakty -

Celosvetová produkcia potravín bude musieť byť zdvojnásobená do roku 2050, aby postačovala pre narastajúci počet obyvateľstva, zatiaľčo sa bude zároveň musieť vysporiadať s vplyvom klimatických zmien. Za posledných 100 rokov zaznamenala globálna teplota celkový nárast o 0,7 °C, a v Európe o 1 °C, ako následok emisií CO2. Do roku 2035 dosiahne naša závislosť na dovoze ropy a plynu viac ako 80%.
Ako môže EÚ reagovať na túto globálnu výzvu?    Môže EÚ vyžadovať od členských štátov, aby zredukovali svoje emisie? Dokáže EÚ urobiť dodávky energie spoľahlivejšími, tým že viac zameria svoju politiku v oblasti výskumu na alternatívne zdroje energie?

 

 

- Čo môže EÚ urobiť? -

 

EÚ sa snaži o trvale udržateľný rozvoj tým, že investuje do oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, energetiky, ako aj ochrany spotrebiteľov a zdravia.

 

Aktivity EÚ v sektore životného prostredia sa zameriavajú na ochranu prírodných zdrojov Európy ako aj na nabádanie jednotlivcov i podniky k ekologickejšiemu prístupu a zodpovednému nakladaniu so zásobami. Ďalšim dôležitým bodom v programe agendy životného prostredia je boj proti klimatickým zmenám. EÚ si v tomto smere stanovila záväzný cieľ, do roku 2020 znížiť množstvo emisií skleníkových plynov o 20% oproti roku 1990.

 

- NAJNOVŠIE SPRÁVY K TEJTO TÉME -
  •  

     

  • "Vedú snahy o udržateľnosť a inováciu vždy k lepšiemu výsledku?"
  • "Nie je ľudský život a ľudská dôstojnosť zatienená úsilím o ekonomický rast?"
http://www.initiative-ixe.eu/