štvrtok 21. október 2021

Informujte sa

 


Mládežnícka a rodinná politika
investícia do budúcnosti?

DANI POZO

- Fakty -

5,5 milióna mladých ľudí v 28 krajinách EÚ je nezamestnaných a každý piaty mladý Európan si nedokáže nájsť prácu na trhu práce. 7,5 milióna mladých Európanov medzi 15. a 24. rokom života nemá zamestnanie, nie je zaradených do vzdelávacieho procesu ani do odborného výcviku; a asi 15% detí zanecháva vzdelávanie ešte pred nástupom na strednú školu.

 V roku 2011 uviedlo 22% zamestnaných Európanov, že pomer medzi ich prácou a súkromným životom je nevyvážený a nevyhovujúci a 30% malo problémy plniť si svoje rodinné povinnosti kvôli pracovnému času.

Ako môže EÚ bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí? Môže EÚ niečo urobiť, aby sa táto situácia zlepšila? Je možné, aby EÚ zasiahla a vytvorila lepšiu vyváženosť medzi prácou a súkromným životom?

 

 

- Čo môže EÚ urobiť? -

 

Napriek tomu, že koncepcia „Mládež“ tvorí v zásade časť národnej politiky každého členského štátu, do istej miery patrí aj do politického programu EÚ. Z tohto hľadiska definuje EÚ vo svojej Stratégii pre mládež pre roky 2010-2018 ako svoj cieľ podporu aktívneho občianstva, sociálneho začlenenia, ako aj solidaritu a rovnosť príležitostí pre mladých ľudí.

 

V oblasti vzdelávania zohráva EÚ podpornú a koordinačnú úlohu doplňujúcu národné stratégie. Obzvlášť sa EÚ usiluje podporovať vzájomné uznanie diplomov, ako aj spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami jednotlivých krajín.

 

- NAJNOVŠIE SPRÁVY K TEJTO TÉME -
  • "Podporuje EÚ dostatočne mladých ľudí na ich ceste od vzdelávania do profesijného života?"
  • "Je rodinný život v EÚ dostatočne rešpektovaný a chránený?“
http://www.initiative-ixe.eu/