Thursday 21. October 2021

Jezuitský utečenecký servis

Jezuitský utečenecký servis (JRS) je globálna katolícka organizácia so základňami vo viac ako 50 krajinách sveta. Jej misiou je sprevádzať, slúžiť a obhajovať záujmy utečencov. V Európe je JRS zastúpený v 12 krajinách EÚ ako aj v Macedónsku, Kosove a na Ukrajine. www.jrseurope.org

AKTIVITA

 

Komunitné alternatívy k imigračnej väzbe pre rodiny

 


Od roku 2007 Belgicko umiestňuje migrujúce rodiny uchádzajúce sa o azyl skôr do komunitných centier ako do imigračnej väzby. Každej rodine sa pridelí pracovník, ktorý jej poskytuje komplexnú podporu. Každý mesiac sa JRS Belgicko stretáva s týmito rodinami, monitoruje ich prípady, sprostredkúva pre nich kontakt s právnikmi a lekármi a obhajuje ich záujmy pred štátnymi úradmi. Spolu s ďalšími belgickými mimovládnymi organizáciami JRS Belgicko vyhodnotilo túto alternatívu k imigračnej väzbe ako oveľa vhodnejšiu, hlavne keď sa jedná o rodiny. Takto majú rodiny viac súkromia a podpory a ich deti môžu navštevovať miestne školy.

POLITICKÝ NÁVRH

 

Primárne využívať alternatívy k imigračnej väzbe

 

Hlavní adresáti:
Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ


Držanie imigrantov v imigračnej väzbe stojí štáty denne takmer €190 na osobu denne. Čo je ale oveľa dôležitejšie, pobyt v imigračnej väzbe ničí zdravie imigrantov. Preto JRS Európa vyzýva EÚ, aby zaistila dodržiavanie právnej prezumpcie proti imigračnej väzbe zakotvenej v príslušnej legislatíve (napr. Smernica o návrateNariadenie Dublin III) zo strany členských štátov, a tieto primárne využívali alternatívy k imigračnej väzbe.

 

The views expressed in this contribution are those of JRS. Read the full disclaimer.

 

 

http://www.initiative-ixe.eu/