štvrtok 21. október 2021

Informujte sa

 


Migrácia a azyl
prívetivá Európa?- Fakty -

Zhruba 20 miliónov ľudí z nečlenských krajín EÚ sa usadilo na území jedného zo štátov EÚ. Viac ako 19 000 ľudí zomrelo pri vonkajších hraniciach EÚ za posledných 25 rokov. V roku 2012 bol podiel uznaných žiadostí o azyl v Grécku 0,9%, zatiaľčo vo Fínsku 50,4%.
Dokáže dnes každá krajina sama regulovať imigráciu udržateľným spôsobom? Možno efektívnejšie predísť tragédiám ako tej pri Lampeduse? Nemalo by sa so všetkými, ktorí hľadajú útočiste v EÚ zaobchádzať rovnako férovo a dôstojne?

 

 

- Čo môže EÚ urobiť? -

 

EÚ rozvíja svoju spoločnú imigračnú politiku so zameraním nielen na boj proti výzvam, ktoré migrácia so sebou prináša, ale aj s cieľom využiť jej potenciál s ohľadom na súčasnú a budúcu demografickú situáciu.  

 

V tomto smere definuje EÚ  podmienky vstupu a pobytu a určuje práva a povinnosti imigrantov, ktorí  sa zdržiavajú legálne v jednom z členských štátov za účelom práce, štúdia alebo znovuzjednotenia rodiny. Navyše Únia prijíma opatrenia týkajúce sa fenoménu nelegálnej migrácie vo forme politiky návratu a readmisie s patričným ohľadom na základné práva.

 

- NAJNOVŠIE SPRÁVY K TEJTO TÉME -
  • The Emergency Relocation Scheme needs to be consistently implemented.

  • "Rešpektuje politika EÚ v oblasti migrácie a azylu vždy princíp ľudskej dôstojnosti?"
  • "Dá sa považovať za vľúdnu a prívetivú voči migrantom? Akým smerom by sa mala uberať?"
http://theeuropeexperience.eu/