streda 20. október 2021

Informujte sa

 


Hospodárska a sociálna politika
spravodlivá Európa?- Fakty -

 Luxembursko je viac ako sedemkrát také bohaté ako Rumunsko či Bulharsko. Viac ako 120 miliónov ľudí v EÚ je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Finančný sektor obdržal celkovo zhruba 4,6 biliónov eur od členských štátov Únie počas finančnej krízy.
Je možné, aby sa zmenšili rozdiely v úrovni blahobytu v rámci EÚ? Dal by sa určiť minimálny spoločný štandard pre sociálne práva?
Nemal by teda tiež spravodlivo prispieť k verejným financiám vo forme zdaňovania?

 

 

- Čo môže EÚ urobiť? -

 

Koordinácia hospodárskej politiky členských štátov siaha až do začiatkov európskeho projektu, keď bolo v roku 1957 vytvorené Európske hospodárske spoločenstvo. Odvtedy osemnásť členských krajín ešte zintenzívnilo túto koordináciu tým, že prijali euro ako svoju menovú jednotku. Prehĺbením koordinácie reagovala EÚ aj na súčasnú finančnú krízu, keď prijala rámec opatrení na posilnenie fiškálneho a hospodárskeho dohľadu (napr. balík 2 resp. 6 legislatívnych aktov, banková únia, euroval), aby tým zaistila finančnú stabilitu.    

 

Zodpovednosť za tzv. priame dane majú však jednotlivé členské štáty. Na druhej strane EÚ má právomoc konať vo veciach týkajúcich sa väčšiny nepriamych daní, ako napr. DPH, ktoré môžu mať dopad na hospodársku súťaž a fungovanie vnútorného trhu. Práve vnútorný trh ako jeden z hlavných znakov Únie umožňuje, aby sa osoby, tovar, služby, spoločnosti ako i kapitál pohybovali v rámci celej EÚ tak voľne ako sa môžu v rámci jednej krajiny.

 

- NAJNOVŠIE SPRÁVY K TEJTO TÉME -
  • "Je sociálna a hospodárska politika EÚ vždy vedená princípom solidarity?"
  • "Venuje sa dostatok pozornosti aj sociálnej politike alebo sa uprednostňuje kapitál a ekonomický rast pred ľuďmi a ochranou ich sociálnych potrieb?"
http://www.initiative-ixe.eu/