štvrtok 21. október 2021

Platforma organizácií

 

Radi Vám predstavujeme politické návrhy a aktivity hlavných kresťanských organizácií, ktoré sú prezentované na našej stránke. Ich návrhy sú založené na bohatých skúsenostiach a odbornej expertíze v celej šírke oblastí politiky EÚ.  

 

 

 

Africa Europe Faith and Justice Network (Sieť pre vieru a spravodlivosť v Afrike a v Európe) sa zasadzuje o čestnosť a hospodársku spravodlivosť medzi Afrikou a Európou. Naša sieť pozostáva z 50 – tich kongregácií a združuje  80 000 ľudí v Afrike a v Európe. www.aefjn.org

 

 

 

Azione Cattolica Italiana je talianske rímsko-katolícke združenie laikov, ktorí sú oddaní žitiu skúsenosti viery, ohlasovaniu evanjelia a poslaním k svätosti. www.azionecattolica.it

 

 

 

CARE for Europe presadzuje názory cirkví a individuálnych kresťanov ohľadom hodnoty ľudského života naprieč Európou a monitoruje európsku politiku v oblastiach ako bioetika, rodinný život, hazardné hry, obchodovanie s ľuďmi, náboženská sloboda a ľudské práva. www.careforeurope.org

 

 

Caritas Europa je sieť 49 členských organizácií zastúpených v 46 európskych krajinách. Zjednotená sila artikulovať potreby ľúdí zažívajúcich chudobu robí z Caritas Europa jedného z hlavných sociálnych aktérov v Európe. www.caritas.eu

 

 

        

 

Nemecké združenie Caritas sa spolupodieľa na formovaní sociálnej a spoločenskej politiky. Pritom obhajuje záujmy znevýhodnených ľudí a zasadzuje sa o rozvoj spravodlivých podmienok na život. www.caritas.de

 

 

 

 

Nemecké Katolícke združenie zamestnancov (KAB) organizuje v spolupráci s odbormi, cirkvami a ďalšími organizáciami občianskej spoločnosti vzdelávacie aktivity, rozvíja nové formy politickej participácie a angažuje sa v politických kampaniach a v solidárnych aktivitách. www.kab.de

                                 

 

 

CIDSE je medzinárodná aliancia katolíckych rozvojových agentúr pracujúcich pre globálnu spravodlivosť. Združuje 17 členských organizácií z Európy a Severnej Ameriky, ktoré bojujú proti chudobe a nerovnosti ako i sa zasadzujú o ľudské práva, sociálnu spravodlivosť a trvalo udržateľný rozvoj. www.cidse.org

 

 

 

 

Don Bosco International je platforma pre inštitucionálny dialóg, ktorá pracuje pod dohľadom Kongregácie saleziánov Dona Bosca v Európe a zasadzuje sa o zlepšenie práv mladých ľudí a ich splnomocnenie (empowerment). www.sdb.org

 

 

 

 

Európska federácia pre katolícke vzdelávanie dospelých (FEECA) spája národné spolky katolíckych inštitúcií pre vzdelávanie dospelých do európskej sieťe. Zasadzuje sa o právo na celistvé vzdelávanie v pluralitnej spoločnosti. www.feeca.org

 

 

 

Európska kresťanská pracovnícka mládež (ECAJ) je združením mladých pracovníkov z rôznych krajín. Je členom medzinárodnej kresťanskej pracovníckej mládeže (IYCW), hnutia, ktoré je zastúpené na piatich kontinentoch. www.joceurope.org

 

 

 

 

The European Office for Catholic youth work and adult education in Brussels represents the following organisations: European Federation for Catholic Adult Education (FEECA), Consortium of Catholic-Social Educational Institutes in the Federal Republic of Germany (AKSB e.V.), Center for Youth Pastoral Care of the German Episcopal Conference (afj), Federation of German Catholic Youth (BDKJ), Catholic Adult Education of Germany - Federal Association (KEB Deutschland e.V.). www.cathyouthadult.org

 

 

Federácia asociácií katolíckych rodín (FAFCE) zastupuje záujmy rodiny z katolíckeho pohľadu vo verejnej politike a spolupracuje tak s inštitúciami EÚ ako i Rady Európy. www.fafce.org

 

 

 

 

 

Federcasse is the association of 388 Italian Co-operative Banks carrying out banking according to the principles of mutuality, proximity and the Christian social doctrine (Art. 2 of the banks by-laws). www.creditocooperativo.it

 

 

 

 

FIMCAP is the International Federation of Catholic Parochial Youth Movements. It organises international education, social and exchange activities, identifies and advocates the interests of young people and builds this way a better world and a living church. www.fimcap.org

 

 

 

Jezuitské Európske Sociálne Centrum (JESC) spolupracuje s európskymi a cirkevnými inštitúciami pri kultivovaní a propagovaní vzájomných vzťahov ako i rozvoja iniciatív na rôzne témy. JESC sa snaží pracovať v súlade s jezuitskými zásadami a pomáhať chudobným a marginalizovaným. www.jesc.eu

 

 

 

 

Jezuitský utečenecký servis (JRS) je globálna katolícka organizácia so základňami vo viac ako 50 krajinách sveta. Jej misiou je sprevádzať, slúžiť a obhajovať záujmy utečencov. V Európe je JRS zastúpený v 12 krajinách EÚ ako aj v Macedónsku, Kosove a na Ukrajine. www.jrseurope.org

 

 

 

 

Justitia et Pax Európa je aliancia národných komisií Justitia et Pax v Európe, ktorá sa zasadzuje o spravodlivosť, mier a rešpekt pre ľudskú dôstojnosť. Taktiež prispieva k pozdvihnutiu povedomia o Katolíckej sociálnej náuke v európskej spoločnosti. www.juspax-eu.org

 

 

 

 

Pax Christi International, medzinárodné mierové hnutie, sa zasadzuje o mier a zmierenie. Skúma príčiny vojen a ozbrojených konfliktov a volá po bezpodmienečnom rešpekte pre ľudskú dôstojnosť prostredníctvom svojho štatútu konzultanta v medzinárodných organizáciách. www.paxchristi.net

 

 

 

 

Centrálny Výbor Nemeckých Katolíkov (ZdK) zastupuje záujmy katolíkov vo verejnej sfére, podieľa sa na formovaní politického procesu a radí nemeckej Biskupskej konferencii v sociálnych, politických a cirkevných otázkach. www.zdk.de

 

 

 

The views expressed in the contributions of these organisations are those of the respective organisation and do not necessarily represent the position of IXE (SSF and ZdK) and the other contributors. Read the full disclaimer.

 

 


                   

http://theeuropeexperience.eu/