štvrtok 21. október 2021

O nás

Koordinátorka projektu: Johanna Touzel

 

Johanna má francúzsko-nemecký pôvod. Vyštudovala Históriu a Medzinárodné vzťahy v Štrasburgu a v Bonne. Predtým ako začala pracovať pre COMECE ako hovorkyňa v roku 2006, tiež pracovala v nemeckom Bundestagu, maďarskom parlamente a Európskom parlamente. Johanna je koordinátorkou skupiny IXE pre Semaines Sociales de France.

 

„Tento projekt je takým mostom medzi rozličnými tradíciami, rozličnými realitami, ktoré sa často navzájom len ťažko stretávajú a chápu: akademici a politici, mimovládne organizácie a občania, náboženstvo a politika".

 

Manažér projektu (2014-2016): Marek Mišák 

 

Marek pochádza zo Slovenska. Po skončení štúdia práva vo Viedni, taktiež obdržal magisterský diplom v oblasti medzinárodného práva na University of Sussex v Anglicku. Počas svojich štúdií sa tiež zúčastnil na výmennom programe EÚ Erasmus a strávil semester na University of Wolverhampton.

Marek začal pracovať na projekte IXE “The Europe Experience” v januári 2014.

 

„Bola to skutočná výzva pripraviť túto webovú stránku v 8 jazykoch. Ale dokázali sme to a som naozaj rád, že tak veľa Európanov teraz bude môct „okúsiť Európu“ vo svojom rodnom jazyku".

 

Kontakt: ixeurope@gmail.com

 

 

Čo je IXE ?

 

IXE je skratka Iniciatívy kresťanov pre Európu.

 

Počas 90-tych rokov 20.storočia, viaceré organizácie reprezentujúce Katolícke sociálne učenie v Európe dospeli k záveru, že už nie je ďalej možné zamýšlať sa nad resp. diskutovať o sociálnych otázkach alebo spoločenských problémoch bez toho, aby boli umiestnené do európskeho kontextu.

 

Na základe tohto zistenia sa v roku 1999 Semaines Sociales de France (SSF) a Zentralkommitee der deutschen Katholiken (ZdK) združili a v máji roku 2000 publikovali manifest s názvom “Manifest za európske povedomie (dostupný v 8 jazykoch). Takto sa začalo partnerstvo medzi týmito dvoma organizáciami, partnerstvo, ktoré malo a má za cieľ ponúkať kresťanom z rôznych krajín Európy možnosť stretnúť sa. Organizácie sa potom pri viacerých príležitostiach zišli v rôznych európskych mestách ako Brusel v januári 2001, Berlín vo februári 2002, Krakov v marci 2003, Lille v roku 2004, Saarbrucken v roku 2006… 

 

Európska pracovná skupina bola vytvorená v júni 2002. V marci 2006 bola táto pomenovaná “Iniciatíva kresťanov pre Európu” alebo skrátene IXE. Dôležitým krokom skupiny bolo spísanie manifestu pri príležitosti 50-teho výročia Rímskej zmluvy v marci 2007 pod názvom “Znovuobjavovanie významu európskej konštrukcie”. V roku 2009 IXE publikovala výzvu z príležitosti volieb do Európskeho parlamentu. Tieto texty sú k dispozícii v rôznych jazykoch na webovej stránke IXE. IXE taktiež zorganizovala konferencie na tému “Európska azylová politika” (Brusel, 2010) a “Conflicting memories in Europe (Protikladné spomienky v Európe)” (znak, Varšava 2012).

 

IXE má za cieľ sledovať štyri hlavné ciele:

  • dať európskym kresťanom, ktorí si želajú sprostredkovávať sociálne posolstvo Cirkvi, možnosť stretnúť sa a hlbšie zladiť ich historické ako i kultúrne rozdiely,
  • začať dialóg so spoločnosťou ako celok, a artikulovať názorové pozície ohľadom tém, ktoré majú význam pre budúcnosť európskej spoločnosti,   
  • podporovať zamýšľanie sa nad procesom európskeho zjednotenia, predovšetkým prostredníctvom dialógu s národnými ako i európskymi inštitúciami, a pomôcť organizovať podujatia s európskym zameraním na témy, ktoré sú aktuálne relevantné. Celkovo sú členovia IXE odhodlaní podporovať dynamickejšie európske povedomie v debatách na národnej úrovni.

 

Členovia:

Momentálne združuje IXE členov z nasledovných krajín: Belgicko, Chorvátsko, Francúzsko, Nemecko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko. Skupina tiež zahŕňa pozorovateľa z Konferencie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE).

 

 

Koordinátori IXE:

Martina Köß

ZdK / Central Committee of German Catholics

Hochkreuzallee 246

D-53175 Bonn / Germany

+49 228 3 82 97 34

martina.koess@zdk.de

Johanna Touzel

Semaines Sociales de France

18 rue Barbès

92128 Montrouge Cedex / France

+32 2 235 05 15

ixeurope@gmail.com

 

                                         www.initiative-ixe.eu

 

Vyhlásenie IXE k Európskym voľbám 2014:

Stiahnite si text vo formáte PDF v angličtine, nemčine, francúzštine

http://theeuropeexperience.eu/