štvrtok 21. október 2021

Náš projekt

Porozumieť Európe a zapojiť sa do diskusie

 

Iniciatíva kresťanov pre Európu (IXE) spustila projekt webovej stránky pod názvom „The Europe Experience“ („Európska skúsenosť“), ktorý má za cieľ posilniť povedomie kresťanov ako občanov EÚ v celej Európe.

 

Zámerom „The Europe Experience“ je vytvoriť dialóg medzi rôznymi oblasťami politiky EÚ na jednej strane, a kresťanskou sociálnou náukou a skúsenosťami ako i návrhmi kresťanských organizácii vo vybraných oblastiach na strane druhej. Zažite európsku realitu v 3 krokoch:

 

 

1-Informujte sa!

Oboznámte sa s kompetenciami EÚ a s hlavnými morálnymi výzvami pre kresťanov v 5-tich kľúčových oblastiach:

 

  • Migrácia a azyl: prívetivá Európa ?
  • Hospodárska a sociálna politika: spravodlivá Európa ?
  • EÚ a svet : ruka v ruke ?
  • Udržateľnosť v EÚ: zodpovedná budúcnosť ?
  • Mládežnícka a rodinná politika: investícia do budúcnosti ?

 

2-Inšpirujte sa!

Úvahami významných teológov z celej Európy, ktorí uvažujú o politických oblastiach EÚ z hľadiska katolíckeho sociálneho učenia.Inšpiráciu Vám taktiež ponúkne niekoľko konkrétnych návrhov od kresťanských organizácií, ktoré sú založené na ich dlhoročných skúsenostiach v daných oblastiach politiky EÚ.

 

3-Pustite sa do toho!

Teraz ste na rade Vy: Vžite sa do role europoslanca, pripojte sa k diskusii vo fórach, zvoľte si Vašu tému a vytvárajte spolu s ďalšími zainteresovanými občanmi z celej Európy konkrétne návrhy pre europoslancov a Európsku komisiu.

 

Tlačové vyhlásenia:

 

The Experience can start !

 

The visit by Pope Francis to the EU Parliament underlines the importance of the EU debate for the Church

 

Today is Europe Day: Europeans & Christians take the floor

 

http://www.initiative-ixe.eu/