streda 20. október 2021

Informujte sa

 


EÚ a svet
ruka v ruke?- Fakty -

Arabská jar, región Sáhelu, revolúcia na Ukrajine. Toto sú len niektoré z hlavných svetových výziev. 
Počet podvýživených ľudí v Afrike stúpol zo 165 miliónov v roku 1990 na viac ako 209 miliónov v roku 2006. Nerastné suroviny, ktoré podnietili niektoré z najbrutálnejších konfliktov na svete sa predávajú a kupujú na medzinárodných trhoch vrátane firiem z EÚ.
Nemá celá EÚ ako jediný hráč na medzinárodnej scéne väčší vplyv na riešenie globálnych výziev ako každá krajina sama? Môže EÚ preto niečo urobiť, aby sa toto zmenilo?
Mohlo by sa  tomuto zabrániť spoločným opatrením EÚ?

 

 

- Čo môže EÚ urobiť? -

 

Úloha EÚ v medzinárodných vzťahoch je predovšetkým vnímaná prostredníctvom diplomatického zboru Európskej služby pre vonkajšiu činnosť(EEAS). Táto zastupuje strategické záujmy EÚ ako celku a usiluje sa udržiavať partnerstvá a dialóg s hlavnými aktérmi medzinárodnej politiky o rôznych témach. V rámci európskej susedskej politiky spolupracuje EÚ tiež so svojimi južnými a východnými susedmi, aby sa prehĺbila politická spolupráca a hospodárska integrácia. V zahraničí je EÚ zastúpená viacerými delegáciami, ktoré majú podobnú funkciu ako ambasády. 

 

V rámci svojej spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky sa EÚ usiluje o posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a mieru. EÚ vykonala viaceré mierové operácie a civilné misie, ktoré plnia rozsiahle úlohy: od predchádzania konfliktov, cez spravovanie hraníc  až po výcvik miestných policajných jednotiek.

 

- NAJNOVŠIE SPRÁVY K TEJTO TÉME -
  • "Nasledujú všetky vonkajšie aktivity EÚ princípy solidarity a spravodlivosti?"
  • "Akú morálnu zodpovednosť má EÚ voči iným krajinám?"
http://www.initiative-ixe.eu/