sobota 17. kwietnia 2021

Zainspiruj się

 

 

Stabilny rozwój w UE
odpowiedzialna przyszłość?Nasze korzenie:
CHRZEŚCIJAŃSKA NAUKA SPOŁECZNA
 • Prof. Jacques Haers sj

   

  Zrównoważony rozwój świata stworzonego


  Judeochrześcijańska koncepcja świata stworzonego przynosi obserwacje pomocne w zrozumieniu zrównoważonego rozwoju: szacunek i podziw dla wszystkich stworzeń, poczucie ich wzajemnych powiązań, odpowiedzialność człowieka pośród ułomnej rzeczywistości.

   

  Wyrażenie „świat stworzony” wskazuje na obecność i działanie Boga w ewoluującym wszechświecie. To Boże zaangażowanie zachęca nas do szacunku dla innych ludzi i przyrody, a także umożliwia nam poznawanie cudownej dynamiki świata i korzystanie z niej. Czy potrafimy opracować zasady zrównoważonego rozwoju płynące z postawy zachwytu, wolne od względów konkurencyjności i użyteczności, które często określają nasze podejście do natury? Czy jesteśmy gotowi uczyć się od innych kultur, na przykład od rdzennych mieszkańców, jak budować konstruktywną więź z przyrodą?

                                                                 

  poczytaj więcej

   

   

   

   

  "Degradacja przyrody ma bowiem ścisły związek z kulturą, kształtującą ludzkie współżycie, dlatego też «kiedy „ekologia ludzka” jest szanowana w społeczeństwie, również ekologia środowiska czerpie z tego korzyści»”. Papież Benedykt XVI (Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia, 12)

   

   

  "Są także inne istoty słabe i bezbronne, które niejednokrotnie pozostają na łasce interesów ekonomicznych lub bezwzględnego wyzysku. Mam na myśli całe stworzenie. Jako istoty ludzkie, nie tylko czerpiemy zeń zyski, ale jesteśmy stróżami innych stworzeń". Papież Franciszek (Evangelii Gaudium, 215)

   


  Strzec tego, co stworzone, to polecenie Boga dane nie tylko na początku historii, lecz skierowane do nas; jest ono częścią Bożego planu

   

   

 • Prof. Marie-Jo Thiel

   

  Prudence audacieuse


  En matière de science et de recherche, les principes qui guident l’Union européenne et qui sont formalisés dans Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont guère différents de ceux que défendent les chrétiens. De part et d’autre, le regard est d’abord éminemment positif. L’humanité a besoin à tous les niveaux de la recherche scientifique pour contrer les maux et malheurs de l’humain et de l’humanité. L’Eglise dans ses différentes instances le répète à temps et à contretemps. Le Compendium de la Doctrine sociale de l´Église le note : « En soi, les résultats de la science et de la technique sont positifs: Loin d'opposer les conquêtes du génie et du courage de l'homme à la puissance de Dieu et de considérer la créature raisonnable comme une sorte de rivale du Créateur, les chrétiens sont au contraire bien persuadés que les victoires du genre humain sont un signe de la grandeur divine et une conséquence de son dessein ineffable » (N°457). Plus encore, l’Eglise se dit « consciente qu'on ne parvient pas à une profonde connaissance de l'homme uniquement par la théologie, sans les apports de nombreux savoirs auxquels la théologie elle-même se réfère » (N°78).

                                                            

    lire plus

   

   

   

   

  (...)Doué d'intelligence et de liberté, (chaque homme) est responsable de sa croissance, comme de son salut (...)” Pape Paul VI. (Populorum progressio, 15)

   

   

  "En soi, les résultats de la science et de la technique sont positifs (..)” Compendium de la Doctrine sociale de l´Église (457)

   


  Garder la création est une indication de Dieu donnée non seulement au début de l’histoire, mais à chacun de nous ; c’est dans son projet.

   

   

Dokonajmy tego:
PROPOZYCJE ORGANIZACJI CHRZEŚCIJAŃKICH
WIĘCEJ PROPOZYCJI

Afrykańsko-Europejska Sieć Wiary i Sprawiedliwości

 

Ograniczenie zużycia i produkcji biopaliw uzyskiwanych z roślin uprawnych.

Komitet Centralny Katolików Niemieckich

 

Reforma płatności bezpośrednich dla rolników

Centralny Komitet Katolików Niemieckich

 

Podnoszenie świadomości konsumentów o produkcji rolnej europejskich rolników i ich produktach.

CIDSE

 

Wywieranie presji na rzecz ambitnych celów klimatycznych UE na rok 2030.

Centralny Komitet Katolików Niemieckich

 

Krótko- i długoterminowa reforma Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

Niemieckie Stowarzyszenie Caritas

 					, Tomislav_Georgiev

Ustalenie wiążących celów w zakresie ochrony klimatu.

Picasa

Care for Europe & FAFCE

 

Wstrzymanie finansowania działalności zakładającej niszczenie ludzkich embrionów.

http://theeuropeexperience.eu/