Saturday 17. April 2021

What can the EU do?

- Co może zrobić UE? -

 

UE wspiera zrównoważony rozwój poprzez inwestycje w obszary środowiska, rolnictwa i energii jak również w ochronę i zdrowie konsumentów.

 

Działania UE w obszarze środowiska koncentrują się na ochronie naturalnych zasobów kapitałowych, a także zachęcaniu osób i zakładów przemysłowych do przyjęcia bardziej ekologicznego podejścia i ostrożniejszego wykorzystywania zasobów. Kolejnym bardzo ważnym elementem na liście priorytetów UE w zakresie polityki środowiskowej jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. UE postawiła sobie wiążący cel zmniejszenia, do 2020 r., emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 20% niższego niż ten z 1990 r.

 

Zrównoważony rozwój jest także w coraz większym stopniu zintegrowany z innymi obszarami polityki europejskiej np. energetyką. Celem UE jest, do roku 2020, zwiększenie do 20% udziału źródeł odnawialnych w zużycie energii oraz do zmniejszenia zużycia energii w UE o 20%. Ma się to odbyć poprzez przyjęcie środków, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię.

 

Zrównoważony rozwój jest również naczelną zasadą polityki UE w dziedzinie rybołówstwa i rolnictwa. Prowadzona przez UE Wspólna Polityka Rolna (WPR), wspiera rolników poprzez szereg gwarancji cenowych i płatności bezpośrednie.

 

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność UE za ochronę konsumentów i zdrowia, UE wyznacza wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, którym towarzyszą surowe mechanizmy kontroli. UE skupia się również na profilaktyce zdrowotnej, łagodzeniu skutków zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i harmonizacji krajowych strategii w dziedzinie zdrowia. W świetle zmian demograficznych UE stara się również zapewnić dobrobyt i godność osób starszych poprzez bardziej zrównoważone i efektywne systemy zdrowia i opieki społecznej, a także poprzez współpracę z państwami członkowskimi.

 

We wszystkich tych obszarach UE promuje i zapewnia wsparcie dla badań i innowacyjności w celu osiągnięcia swoich celów. Horyzont 2020, to program badań i innowacji UE z funduszem wynoszącym prawie 80 mld € dostępnym w ciągu 7 lat (2014 do 2020). Program ten jest instrumentem finansowym realizującym unijną inicjatywę Unia Innowacji. Inicjatywa ta ma za zadanie zająć się głównymi problemami naszych czasów: energetyką, bezpieczeństwem żywności, zmianami klimatycznymi i starzeniem się społeczeństwa.

 

        

 

http://theeuropeexperience.eu/