czwartek 21. października 2021

Dowiedz się więcej

 


Stabilny rozwój w UE
odpowiedzialna przyszłość?- Fakty -

Produkcja żywności na świecie musi zostać podwojona do 2050, aby zaspokoić potrzeby rosnącej populacji zmagając się jednocześnie ze skutkami zmian klimatycznych. Przez ostatnie 100 lat z powodu emisji CO2 temperatura na świecie wzrosła o 0,7 st. C, podczas gdy w Europie było to 1,0 st. C. Do 2035 nasza zależność od importowanej ropy naftowej i gazu wyniesie więcej niż 80%.
W jaki sposób UE może zareagować na to globalne wyzwanie? Czy UE jest w stanie nakłonić państwa członkowskie do ograniczenia emisji CO2? Czy UE jest w stanie zapewnić większą wiarygodność zasobów energetycznych przez większe skoncentrowanie polityki badań na alternatywnych źródłach energii?

 

 

- Co może zrobić UE? -

 

UE wspiera zrównoważony rozwój poprzez inwestycje w obszary środowiska, rolnictwa i energii jak również w ochronę i zdrowie konsumentów.

 

Działania UE w obszarze środowiska koncentrują się na ochronie naturalnych zasobów kapitałowych, a także zachęcaniu osób i zakładów przemysłowych do przyjęcia bardziej ekologicznego podejścia i ostrożniejszego wykorzystywania zasobów. Kolejnym bardzo ważnym elementem na liście priorytetów UE w zakresie polityki środowiskowej jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. UE postawiła sobie wiążący cel zmniejszenia, do 2020 r., emisji gazów cieplarnianych do poziomu co najmniej 20% niższego niż ten z 1990 r.

 

- LATEST NEWS ON THIS TOPIC -
  •  

     

  • "Czy wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju i innowacyjności zawsze prowadzą do lepszych rezultatów?"
  • "Czy starając się o wzrost gospodarczy życie ludzkie i ludzka godność nie schodzą na dalszy plan?”
http://theeuropeexperience.eu/