niedziela 25. października 2020

Zainspiruj się

 


Polityka społeczna i ekonomiczna
uczciwsza Europa?Nasze korzenie:
CHRZEŚCIJAŃSKA NAUKA SPOŁECZNA
 • Peter Henrich o.p.

   

  Społecznie ukierunkowana gospodarka rynkowa


  Katolicka nauka społeczna opowiada się za wolną i społecznie ukierunkowaną gospodarką rynkową, w której występujące na rynku podaż i popyt kształtują cenę rynkową wytwarzanych towarów i usług. Gdy przedsiębiorstwo wytwarza zysk, oznacza to, że czynniki produkcyjne zostały właściwie zastosowane a odpowiadające im potrzeby ludzkie – zaspokojone” (CA 35).

   

  Gospodarka rynkowa jest zdecentralizowanym systemem decyzyjnym, w którym ani instytucje państwowe, ani społeczne nie decydują o tym, jakie produkty i usługi są oferowane. Nie istnieją również centralnie ustalane cele produkcyjne. „Jeśli istnieje wzajemne i ogólne zaufanie, rynek jest instytucją ekonomiczną, która umożliwia spotkanie osób jako podmiotów ekonomicznych, które regulują swoje relacje posługując się kontraktem i wymieniają zamienne dobra i usługi, by zaspokoić swoje potrzeby i pragnienia. Rynkiem kierują zasady tak zwanej sprawiedliwości wymiennej, regulującej ową relację, opartą na dawaniu i otrzymywaniu, między parytetowymi podmiotami” (CiV 35).

   

  poczytaj więcej

   

   

   

  "Dlatego ustawiczny przyrost majątkowy, osiągnięty przez produkcję gospodarczo - społeczną, tak powinien być podzielony pomiędzy jednostki i warstwy społeczne, aby się ostał ów przez Leona XIII ceniony dobrobyt ogółu (...)". Papież Pius XI. (Quadragesimo anno, 58)

   

   

  "Dopóki nie rozwiąże się radykalnie problemów ludzi ubogich, rezygnując z absolutnej autonomii rynków oraz spekulacji finansowych, atakując strukturalne przyczyny nierównowagi, nie rozwiąże się problemów świata – i ostatecznie żadnego problemu. Papież Franciszek (Evangelii Gaudium, 202)

   


  Żyć miłością znaczy nie szukać własnej korzyści, ale dźwigać ciężary najsłabszych i najuboższych.

   

   

 • Prof. Johan Verstraeten

   

  Sprawiedliwość w katolickiej myśli społecznej


  Katolicka nauka społeczna zaleca nie tylko solidarność i pomoc potrzebującym, lecz także sprawiedliwość. Warto tutaj rozróżnić trzy rodzaje sprawiedliwości: sprawiedliwość ogólną, sprawiedliwość dystrybutywną i sprawiedliwość komutatywną.

   

  Obywatel powinien przede wszystkim przyczyniać się do dobra ogółu. Już w średniowiecznej Europie mówił o tym – jako sprawiedliwości ogólnej lub prawnej – Tomasz z Akwinu, potwierdzając fundamentalną myśl Arystotelesa, zdaniem którego sprawiedliwość jest najwyższą z cnót, ponieważ ukierunkowuje działania człowieka na innych ludzi i dobro wspólne. Nie tak dawno episkopat USA uaktualnił to podejście, posługując się pojęciem sprawiedliwości kontrybutywnej, zobowiązującej obywateli, by byli „aktywnymi i produktywnymi uczestnikami życia społecznego”. Obywatele – czytamy w liście amerykańskich biskupów – powinni „pomagać w tworzeniu dóbr, usług i wartości niematerialnych i duchowych” nieodzownych dla dobra całego społeczeństwa. Istotna jest więc nie tylko praca w sferze gospodarki, ale także aktywność wzbogacająca społeczeństwo w dziedzinie sztuki, poezji, poczucia wspólnoty, wolontariatu, kontemplacji, opieki itd. (Economic Justice for All, „Sprawiedliwość gospodarcza dla wszystkich”, 71).

   

  poczytaj więcej

   

   

   

   

  "Dlatego ustawiczny przyrost majątkowy, osiągnięty przez produkcję gospodarczo - społeczną, tak powinien być podzielony pomiędzy jednostki i warstwy społeczne, aby się ostał ów przez Leona XIII ceniony dobrobyt ogółu (...)". Papież Pius XI. (Quadragesimo anno, 58)

   

   

  "Dopóki nie rozwiąże się radykalnie problemów ludzi ubogich, rezygnując z absolutnej autonomii rynków oraz spekulacji finansowych, atakując strukturalne przyczyny nierównowagi, nie rozwiąże się problemów świata – i ostatecznie żadnego problemu. Papież Franciszek (Evangelii Gaudium, 202)

   


  Żyć miłością znaczy nie szukać własnej korzyści, ale dźwigać ciężary najsłabszych i najuboższych.

   

 • Ignace Berten o.p.

   

  Solidarna Europa?


  Unia Europejska w rzeczywistości zrezygnowała z solidarnego systemu wspólnotowej opieki socjalnej. Sama narażona jest na globalizację rządzoną ślepym kapitalizmem finansowym, który wygrał z kapitalizmem produktywnym i przemysłowym. Decyzją polityczną Europa została podporządkowana działaniu rynku ze szkodą dla obywateli, a przede wszystkim tych, którzy są najsłabsi.

   

  „Odmówiliście ubogiemu poszanowania”, mówi św. Jakub (2, 6). Papież Franciszek bardzo jasno wypowiada się na temat konieczności pilnych reform politycznych:

  Nie można zwlekać z niezbędnym rozwiązaniem kwestii strukturalnych przyczyn ubóstwa, nie tylko ze względu na wymogi pragmatyczne, aby uzyskać rezultaty i wprowadzić ład w społeczeństwie, ale żeby je uzdrowić z choroby, która czyni je kruchym i niegodnym i która prowadzi tylko do nowych kryzysów. (…) Dopóki nie rozwiąże się radykalnie problemów ludzi ubogich, rezygnując z absolutnej autonomii rynków oraz spekulacji finansowych, atakując strukturalne przyczyny nierównowagi, nie rozwiąże się problemów świata – i ostatecznie żadnego problemu. Nierównowaga stanowi korzeń chorób społecznych.(…) Godność każdej osoby ludzkiej oraz dobro wspólne to kwestie, które powinny nadawać kształt całej polityce ekonomicznej” (Evangelii gaudium, nr 202 i 203).

   

  poczytaj więcej

   

   

   

  "Dlatego ustawiczny przyrost majątkowy, osiągnięty przez produkcję gospodarczo - społeczną, tak powinien być podzielony pomiędzy jednostki i warstwy społeczne, aby się ostał ów przez Leona XIII ceniony dobrobyt ogółu (...)". Papież Pius XI. (Quadragesimo anno, 58)

   

   

  "Dopóki nie rozwiąże się radykalnie problemów ludzi ubogich, rezygnując z absolutnej autonomii rynków oraz spekulacji finansowych, atakując strukturalne przyczyny nierównowagi, nie rozwiąże się problemów świata – i ostatecznie żadnego problemu. Papież Franciszek (Evangelii Gaudium, 202)

   


  Żyć miłością znaczy nie szukać własnej korzyści, ale dźwigać ciężary najsłabszych i najuboższych.

   

   

Dokonajmy tego:
PROPOZYCJE ORGANIZACJI CHRZEŚCIJAŃKICH
WIĘCEJ PROPOZYCJI

Katolicki Ruch Robotniczy (KAB)


 

Ustanowienie europejskiej płacy minimalnej.

Katolicki Ruch Robotniczy (KAB)


 

Pakt Stabilności Społecznej z zapewnianiem ochrony socjalnej opartej na modelu korytarzowym.

Katolicki Ruch Robotniczy (KAB)


 

Wprowadzenie niedzieli jako powszechnego dnia odpoczynku w Europie.

Katolicki Ruch Robotniczy (KAB)


 

Wprowadzenie 30-godzinnego tygodnia pracy w Europie.

Katolicki Ruch Robotniczy (KAB)


 

Minimalny poziom opodatkowania przedsiębiorstw, własności, spadku i zysku kapitałowego.

Niemieckie Stowarzyszenie Caritas

Photographer: Lim Yong Hian
 

Utrzymanie ulg podatkowych na pewne działania na rzecz interesu publicznego.

Niemieckie Stowarzyszenie Caritas


 

Pomocnicze środki wsparcia w zrównoważonej integracji osób długotrwale bezrobotnych.

Caritas Europa

 

Monitorowanie skutecznego wdrażania polityki wobec Romów.

Federcasse

 

UE powinna wspierać bardziej odpowiedzialny model bankowości.

http://theeuropeexperience.eu/