Sunday 25. October 2020

What can the EU do?

- Co może zrobić UE? -

 

Koordynacja gospodarcza polityki krajowej w UE sięga poczatków procesu integracji w 1957 r. kiedy powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Od tego czasu osiemnaście Krajów Członkowskich jeszcze bardziej pogłębiło tę koordynacje poprzez przyjęcie euro jako wspólnej waluty. W odpowiedzi na obecny kryzys finansowy, UE stara się poszerzyć zakres koordynacji wmacniajac system nadzoru finansowego i gospodarczego (np. dwupak, sześciopak, unia bankowa, EMS) w celu zapewnienia większej stabilności finansowej.

 

System podatków bezpośrednich pozostaje pod kontrolą państw członkowskich, ale UE może podejmować działania dotyczące regulacje głównie podatków pośrednich takich jak VAT. W ten sposób UE wpływa na uczciwą konkurencję oraz odpowiednie funkcjonowanie wspólnego rynku. Wspólny rynek, czyli jedno z podstawowych założeń UE, pozwala na wolny przepływ ludzi, produktów, usług, firm i pieniędzy wewnątrz Unii Europejskiej, tak jakby odbywało się to w jednym kraju.

 

Powinno się jednak zaznaczyć, że UE to nie tylko kwestie gospodarcze, ale również wymiar społeczny. UE angażuje się w promowanie wysokiego poziomu zatrudnienia, opiekę społeczną i integrację.

 

Unia Europejska dzieli z państwami członkowskimi odpowiedzialność za politykę zatrudnienia, warunki pracy, kwestie społeczne, jak również wzmacnianie równouprawnienia między kobietami i mężczyznami. Zgodnie ze strategią rozwoju Europa 2020, Unia Europejska dąży, w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, do utworzenia większej ilości miejsc pracy oraz skoordynowania narodowych strategii zatrudnienia.

 

Jedna z flagowych inicjatyw UE, Europa 2020 jest wymierzona w walkę z biedą i wykluczeniem społecznym i obejmuje cały szereg rozwiązań: od rynku pracy i zasiłków dochodowych po opiekę zdrowotną, edukację i warunki mieszkniowe.

 

Oprócz finansowania nowych miejsc pracy i opieki społecznej, EU wspiera także próby zmniejszania różnic między poziomami rozwoju regionalnego w celu polepszenia spójnosci terytorialnej.

 

   

 

http://theeuropeexperience.eu/