czwartek 21. października 2021

Dowiedz się więcej

 


Polityka społeczna i ekonomiczna
uczciwsza Europa?- Fakty -

 Luksemburg jest ponad siedem razy bogatszy od Rumuni i Bułgarii. Ponad 120 milionów ludzi w Unii Europejskiej jest zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Sektor finansowy otrzymał od państw członkowskich prawie 4,6 miliardów euro w czasie kryzysu finansowego.
Czy wysokie różnice w Unii Europejskiej w poziomie zamożności mogą być zmniejszone? Czy możliwe jest wyznaczenie minimalnych wspólnych standardów praw socjalnych?
Czy sprawiedliwy wkład w finanse publiczne nie powinien dokonać się także na drodze podatków

 

 

- Co może zrobić UE? -

 

Koordynacja gospodarcza polityki krajowej w UE sięga poczatków procesu integracji w 1957 r. kiedy powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Od tego czasu osiemnaście Krajów Członkowskich jeszcze bardziej pogłębiło tę koordynacje poprzez przyjęcie euro jako wspólnej waluty. W odpowiedzi na obecny kryzys finansowy, UE stara się poszerzyć zakres koordynacji wmacniajac system nadzoru finansowego i gospodarczego (np. dwupak, sześciopak, unia bankowa, EMS) w celu zapewnienia większej stabilności finansowej.

 

System podatków bezpośrednich pozostaje pod kontrolą państw członkowskich, ale UE może podejmować działania dotyczące regulacje głównie podatków pośrednich takich jak VAT. W ten sposób UE wpływa na uczciwą konkurencję oraz odpowiednie funkcjonowanie wspólnego rynku. Wspólny rynek, czyli jedno z podstawowych założeń UE, pozwala na wolny przepływ ludzi, produktów, usług, firm i pieniędzy wewnątrz Unii Europejskiej, tak jakby odbywało się to w jednym kraju.

 

- LATEST NEWS ON THIS TOPIC -
  • "Czy polityka społeczno-gospodarcza UE rzeczywiście kieruje się zasadą solidarności?"
  • "Czy polityka społeczna jest brana wystarczająco pod uwagę czy raczej wzrost kapitału i wzrost gospodarczy są ważniejsze od ludzi i ochrony ich potrzeb społecznych?"
http://www.initiative-ixe.eu/