czwartek 21. października 2021

Dowiedz się więcej

 


Polityka rodzinna i młodzieżowa
inwestycja w przyszłość?

DANI POZO

- Fakty -

W dwudziestu ośmiu krajach Unii Europejskiej bezrobotnych jest 5,5 milionów młodych ludzi. Ponad 1/5 młodych Europejczyków nie może znaleźć pracy. 7,5 milionów młodych Europejczyków w wieku 15-24 nie ma pracy, nie uczy się i nie szkoli. 15% dzieci opuszcza szkołę bez otrzymania świadectwa dojrzałości.

 W roku 2011, 22% Europejczyków wyraziło niezadowolenie z nierównowagi pomiędzy ich czasem pracy, a życiem prywatnym, natomiast 30% miało problemy z wypełnianiem obowiązków rodzinnych z powodu czasu pracy.

W jaki sposób UE może zwalczać bezrobocie wśród młodych? Czy UE jest w stanie temu  zapobiegać? Czy jest możliwe, aby UE interweniowała w celu zapewnienia lepszj równowagi między życiem zawodowym i prywatnym?

 

 

- Co może zrobić UE? -

 

Pomimo, że edukacja dotyczy głównie polityki krajowej, kwestie związane z młodzieżą są również częścią strategii na poziomie europejskim. Cele UE w tym zakresie są zdefiniowane w strategii na rzecz młodzieży na lata 2010- 2018 jako promocja aktywnego obywatelstwa i integracji społecznej a także solidarności i równych szans dla młodych.

 

W obszarze edukacji UE wypełnia rolę wspierania i koordynowania działań uzupełniając w tej kwestii polityki krajowe. Przede wszystkim działania UE są nakierowane na wzajemne uznawanie dyplomów i promowanie współpracy między instytucjami edukacyjnymi.

 

- LATEST NEWS ON THIS TOPIC -
  • "Czy UE robi wystarczająco wiele, aby wspierać ludzi młodych na ich drodze od edukacji do życia zawodowego?"
  • "Czy życie rodzinne jest odpowiednio szanowane i chronione wewnątrz UE?"
http://theeuropeexperience.eu/