Thursday 21. October 2021

Jezuicka Służba Uchodźcom

Jezuicka Służba Uchodźcom (JRS) to globalna organizacji katolicka obecna w ponad 50 krajach. Jej zadaniem jest pomoc, służba i reprezentacja uchodźców. W Europie JRS działa w 12 krajach UE, a także w Macedonii, Kosowie i Ukrainie. www.jrseurope.org


Działalność

 

Alternatywy dla osadzania rodzin oparte o społeczności lokalne

 


Od 2007 roku Belgia przyjmuje pozbawione dokumentacji rodziny i azylantów do społeczności, zamiast do ośrodków zamkniętych. Każdej z rodzin przypisano opiekuna, który oferuje całościowe wsparcie. Co miesiąc JRS Belgia spotyka się z dwiema rodzinami, aby skontrolować ich sprawy, skontaktować ich z prawnikami i opieką medyczną, a także reprezentować ich przed władzami państwowymi. Wraz z innymi organizacjami pozarządowymi JRS oceniło to rozwiązanie alternatywne dla osadzenia w ośrodku zamkniętym jako lepsze dla rodzin. Dzięki niemu rodziny mogą liczyć na wyższy poziom prywatności i wsparcia, a dzieci mogą chodzić do miejscowych szkół.

Propozycja polityczna

 

Stosowanie rozwiązań alternatywnych przed osadzeniem w ośrodku zamkniętym

 

Instytucje celowe:  Rada Europejska , Komisja Europejska, Parlament Europejski.

 


Osadzanie migrantów kosztuje budżety państw nawet do 190 euro za osobę za dzień. Powoduje także pogorszenie stanu zdrowia migrantów. Z tego względu JRS Europe wzywa EU do zapewnienia, że prawne przesłanki przeciwko osadzaniu imigrantów w ośrodkach zamkniętych przedstawione w odpowiednich aktach prawnych (np. dyrektywa o powrocie oraz rozporządzenie Dublin III) są przestrzegane przez państwa członkowskie i najpierw stosowane są rozwiązania alternatywne.

 

The views expressed in this contribution are those of JRS. Read the full disclaimer.

 

http://www.initiative-ixe.eu/