czwartek 21. października 2021

Dowiedz się więcej

 


Migracja i azyl
gościnna Europa?- Fakty -

Okolo 20 milionów obywateli pochodzących spoza UE zamieszkuje terytorium jednego z państw członkowskich. Przez ostatnie 25 lat przy granicach Unii Europejskiej straciło życie ponad 19 000 ludzi. Statystyki przyznawania statusu uchodźcy w 2012 roku wyniosły 0,9% w Grecji, podczas gdy w Finlandii było to aż 50,4%.
Czy każde z państw jest w stanie indywidualnie realizować politykę imigracyjną w zrównoważony sposób? Czy można lepiej zapobiegać tragediom takim jak ta, która wydarzyła się na Lampeduzie? Czy wszyscy szukający schronienia nie powinni otrzymywać jednolitego, uczciwego i godnego traktowania?

 

 

- Co może zrobić UE? -

 

Unia Europejska rozwinęła wspólną politykę imigracyjną, która dąży nie tylko do rozwiązywania problemów, ale również wykorzystywania szans, z którymi wiąże się imigracja, szczególnie w świetle obecnych i przyszłych wyzwań demograficznych. W związku z tym, UE decyduje o warunkach wjazdu i przebywania, oraz określa prawa i obowiązki imigrantów, którzy wjeżdżają i legalnie przebywają w państwie członkowskim w celach zatrudnienia, nauki lub łączenia rodzin. Ponadto, UE przyjmuje środki dotyczące zjawiska migracji nieregularnej poprzez efektywną politykę powrotów i readmisji, z odpowiednim poszanowaniem praw podstawowych.

 

Odpowiedzialność za dalszą integrację imigrantów w społeczeństwie goszczącym należy do poszczególnych państw. Unia Europejska może jedynie zaoferować zachętę i wsparcie dla rozwiązań podjętych na poziomie krajowym.

 

- LATEST NEWS ON THIS TOPIC -
  • The Emergency Relocation Scheme needs to be consistently implemented.

  • "Czy europejska polityka migracyjna i azylowa zawsze szanuje ludzką godność?"
  • "Czy można je uznać za gościnne i przyjazne? Jakie powinny być zasady przewodnie?"
http://www.initiative-ixe.eu/