czwartek 21. października 2021

O nas

Koordynator projektu: Johanna Touzel

 

Johanna posiada francuskie i niemieckie obywatelstwo. Studiowała historię i stosunki międzynarodowe w Strasburgu i Bonn. Zanim dołączyła do zespołu COMECE pracowała m.in. w niemieckim Bundestagu, parlamencie Węgier oraz w Parlamencie Europejskim. Jej obecna rola w COMECE dotyczy kontaktów z mediami. Johanna jest koordynatorką grupy IXE z ramienia Semaines Sociales de France.

 

"Ten projekt jest dla mnie jak pomost pomiędzy różnymi tradycjami i rzeczywistościami, którym często bardzo trudno jest spotkać się i zrozumieć: reprezentują je ludzie nauki i politycy, organizacje pozarządowe i obywatele, religia i polityka".

 

Project manager (2014-2016): Marek Mišák 

 

Marek pochodzi ze Słowacji. Po odbyciu studiów prawniczych na uniwersytecie w Wiedniu studiował również prawo międzynarodowe na uniwersytecie w Sussex. W ramach programu Erasmus spędził także semestr na uniwersytecie w Wolverhampton. Marek rozpoczął pracę nad projektem IXE w styczniu 2014.

 

"Największym wyzwaniem było przygotowanie strony w 7 językach, ale poradziliśmy sobie z tym zadaniem. Bardzo cieszy mnie, że młodzi Europejczycy będą teraz mogli wziąć udział w tym europejskim doświadczeniu w swoich ojczystych językach”.

 

ixeurope@gmail.com

 

 

Czym jest IXE?

 

IXE to Inicjatywa Chrześcijan dla Europy.

 

W 1990 r. liczne organizacje zajmujące się katolicką nauką społeczną w Europie doszły do wniosku, że refleksja i dyskusja nad problemami społecznymi nie jest dłużej możliwa, bez umieszczenia tych problemów w kontekście europejskim.

 

Na podstawie tych ustaleń w 1999 Semaines Sociales de France ( SSF ) i Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) połączyły siły, a w maju 2000 opublikowały „Manifest europejskiej świadomości” (dostępny w 8 językach). To był punkt wyjścia dla partnerstwa obu organizacji, mające na celu stworzenie okazji do spotkania chrześcijanom z różnych krajów Europy. Spotkania obu grup były organizowane następnie w wielu europejskich miastach, w tym w Brukseli w styczniu 2001 roku, w Berlinie w lutym 2002 roku, Krakowie w 2003 roku, Lille w 2004 roku i Saarbrücken w 2006 roku.

 

Europejska grupa robocza, która została utworzona w czerwcu 2002 roku, w marcu 2006 roku otrzymała nazwę "Inicjatywy Chrześcijan dla Europy", lub w formie skróconej IXE. Ważnym krokiem było sporządzenie manifestu z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w marca 2007 r. zatytułowany "Odnaleźć sens projektu europejskiego". W 2009 IXE opublikowała zaproszenie z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Teksty te są dostępne w różnych językach na stronie IXE. Grupa IXE zorganizowała również konferencje na temat "Europejskiej polityki azylowej" (Bruksela, 2010) i "Skłócone pamięci w Europie " (Znak, Warszawa 2012).

 

IXE jest zobowiązana do realizacji czterech głównych celów :

 

• umożliwiania spotkania chrześcijanom w Europie, którzy chcą dzielić się społeczną nauką Kościoła i łagodzenie różnic kulturowych i historycznych

 

• rozpoczęcia i promowania dialogu ze społeczeństwem jako całością, oraz zabieranie głosu w odniesieniu do zagadnień istotnych dla przyszłości społeczeństwa europejskiego

 

• zachęcania do refleksji na temat procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w kontekście dialogu z instytucjami krajowymi i europejskimi

 

• pomoc w osiąganiu europejskich celów o znaczeniu społecznym

 

Członkowie IXE są zdeterminowani, aby promować świadomość europejską w debatach na poziomie krajowym.

 

Użytkownicy:

 

W chwili publikacji niniejszej prezentacji, członkowie grupy IXE pochodzą z następujących krajów: Belgia, Chorwacja, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Polska, Słowacja, Hiszpania. Członkiem grupy jest także obserwator z Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE).

 

Koordynatorzy projektu IXE:

Martina Köß

ZdK / Central Committee of German Catholics

Hochkreuzallee 246

D-53175 Bonn / Germany

+49 228 3 82 97 34

martina.koess@zdk.de

Johanna Touzel

Semaines Sociales de France

18 rue Barbès

92128 Montrouge Cedex / France

+32 2 235 05 15

ixeurope@gmail.com

  

                                         www.initiative-ixe.eu

 

Deklaracja IXE z okazji zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014:

 

Ściągnij tekst w formacie PDF  w wersji angielskiej, niemieckiej lub francuskiej

http://www.initiative-ixe.eu/