Wednesday 24. February 2021

Inicjatywa Chrześcijan dla Europy (IXE)

 

O nas

 

IXE to Inicjatywa Chrześcijan dla Europy.

W 1990 r. liczne organizacje zajmujące się katolicką nauką społeczną w Europie doszły do wniosku, że refleksja i dyskusja nad problemami społecznymi nie jest dłużej możliwa, bez umieszczenia tych problemów w kontekście europejskim. Na podstawie tych ustaleń w 1999 Semaines Sociales de France ( SSF ) i Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) połączyły siły, a w maju 2000 opublikowały „Manifest europejskiej świadomości” (dostępny w 8 językach).

 

AGENDA 

  

 12 - 13 March 2021

 IXE meeting

 

 

 

To był punkt wyjścia dla partnerstwa obu organizacji, mające na celu stworzenie okazji do spotkania chrześcijanom z różnych krajów Europy. Spotkania obu grup były organizowane następnie w wielu europejskich miastach, w tym w Brukseli w styczniu 2001 roku, w Berlinie w lutym 2002 roku, Krakowie w 2003 roku, Lille w 2004 roku i Saarbrücken w 2006 roku.

 

Europejska grupa robocza, która została utworzona w czerwcu 2002 roku, w marcu 2006 roku otrzymała nazwę "Inicjatywy Chrześcijan dla Europy", lub w formie skróconej IXE. Ważnym krokiem było sporządzenie manifestu z okazji 50 rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w marca 2007 r. zatytułowany "Odnaleźć sens projektu europejskiego". W 2009 IXE opublikowała zaproszenie z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Teksty te są dostępne w różnych językach na stronie IXE. Grupa IXE zorganizowała również konferencje na temat "Europejskiej polityki azylowej" (Bruksela, 2010) i "Skłócone pamięci w Europie " (Znak, Warszawa 2012).

 

IXE jest zobowiązana do realizacji czterech głównych celów :

 

• umożliwiania spotkania chrześcijanom w Europie, którzy chcą dzielić się społeczną nauką Kościoła i łagodzenie różnic kulturowych i historycznych

 

• rozpoczęcia i promowania dialogu ze społeczeństwem jako całością, oraz zabieranie głosu w odniesieniu do zagadnień istotnych dla przyszłości społeczeństwa europejskiego

 

• zachęcania do refleksji na temat procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w kontekście dialogu z instytucjami krajowymi i europejskimi

 

• pomoc w osiąganiu europejskich celów o znaczeniu społecznym

 

Członkowie IXE są zdeterminowani, aby promować świadomość europejską w debatach na poziomie krajowym.

 

W 2014 roku, IXE uruchomiła projekt strony internetowej "The Europe Experience":

 

 

Kontakt

 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)

Generalsekretariat
Postfach 24 01 41
53154 Bonn / Deutschland
Martina Köß: +49 228 3 82 97 34

ixeurope@gmail.com

 

Semaines Sociales de France
18 rue Barbès
92128 Montrouge Cedex / France

Grégoire Lefevre

greglefevre@hotmail.com

 

 

 

http://theeuropeexperience.eu/